Bolagsverket

Sitter du i en styrelse men vet inte vad föreningen gör?

Registrerar du dig som styrelseledamot i en ekonomisk förening utan avsikt att ta del av hur verksamheten bedrivs begår du en brottslig handling.

Vi renoverar e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in

Den 19 september byter vi utseende på vår e-tjänst Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Bosättningskravet och brexit

Den 29 mars 2017 lämnade Storbritannien in en anmälan om utträde ur EU. Europeiska rådet har enats om att förlänga tidsfristen för det brittiska utträdet till den 31 oktober 2019.

Har årsredovisningen kommit in?

Använd organisationsnumret för att ta reda på det. När årsredovisningen är diarieförd kan du se det i vår e-tjänst Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in, eller i vår app.