Bolagsverket

Har någon bett dig agera som vd i ett företag?

Blir du verkställande direktör i ett företag utan avsikt att ta del av hur verksamheten bedrivs begår du ett brott.

Svårare att använda vår e-tjänst som brottsverktyg

Nu tar vi ytterligare ett steg framåt i vårt arbete mot ekonomisk brottslighet och företagskapning. Det har blivit svårare för obehöriga att registrera en ändring av företrädare i vår e-tjänst på verksamt.se.

Myndigheter går samman i arbetet mot unga penning- och styrelsemålvakter

Allt fler unga vuxna agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Nu går fem myndigheter ihop för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden.

Ny kompetens i styrelsen? Grattis!

Har ni haft årsstämma och fått in ny kompetens i styrelsen? Gör er styrelseändring på verksamt.se. Det är det snabbaste och billigaste sättet!