Köp årsredovisning och delårsrapport

Vill du se hur det går för dina affärspartner och konkurrenter? Köp och läs deras årsredovisningar och delårsrapporter.

Vi registrerar alla svenska aktiebolags årsredovisningar. En årsredovisning visar bland annat omsättning, tillgångar och skulder.

Delårsrapporter upprättas av vissa aktiebolag och de visar bland annat omsättning och resultat.

Du kan köpa årsredovisningar från 1997 och framåt i våra e-tjänster. Om du vill ha tidigare årsredovisningar kan du kontakta oss direkt eller använda formuläret Beställ produkter.

Beställ årsredovisning eller delårsrapport

Betala med kort och få en årsredovisning eller delårsrapport med e-post.
Pris: 50 kronor inklusive moms
Till beställning: Sök företagsfakta

Betala mot faktura.
Pris: 80 kronor (momsfritt)
Till beställning: Beställ produkter

Som kund i Näringslivsregistret kan du själv ladda ner en elektronisk årsredovisning eller delårsrapport.
Pris: 50 kronor inklusive moms
Anslutningsavgift till Näringslivsregistret: 625 kronor inklusive moms
Till beställning: Näringslivsregistret

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan