Avveckla bostadsrättsförening

Vill du inte driva bostadsrättsföreningen vidare? Det finns fyra olika sätt att avveckla föreningen.

Avveckla föreningen genom

  • likvidation – sker vanligtvis när bostadsrättsföreningen har bildats enbart för att hyresgästerna ska överta fastigheten de bor i.
  • konkurs – om föreningen är på obestånd, alltså inte kan betala sina skulder.
  • fusion – föreningen går upp i en annan förening.
  • att ta bort föreningen – om föreningen inte haft någon verksamhet eller anmält någon ändring till Bolagsverket under de senaste tio åren. Om du vill avföra föreningen, skicka en anmälan till Bolagsverket.

Läs mer om likvidation och fusion.

Likvidation

Fusion

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet att avregistrera en bostadsrättsförening som inte bedrivit någon verksamhet under de tio senaste åren. Ansökan om detta görs av en ledamot i styrelsen eller av den som är berörd.

Driver företaget fortfarande verksamhet?

Kontakta oss om du har frågor

Kontakta oss gärna för närmare information om avveckling av en bostadsrättsförening.

Kontakta oss

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan