Firmateckning – bostadsrättsförening

Här hittar du information om firmateckning för bostadsrättsföreningar.

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen. Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman som särskilda firmatecknare, om inte annat bestäms i stadgarna. En firmatecknare är den person som företräder föreningen och har befogenhet att skriva under avtal.

Av anmälan ska det framgå om firman ska tecknas var för sig eller till exempel av två ledamöter gemensamt, också kallat ”i förening” (med varandra).

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan