Aktiebolag

Information och e-tjänster för aktiebolag

Här kan du läsa om att starta, driva och avveckla aktiebolag (AB).

Registrera eller ändra uppgifter i ditt företag på verksamt.se

På verksamt.se hittar du information och e-tjänster från flera myndigheter, bland annat Bolagsverket. Du kan exempelvis skapa en affärsplan, ändra uppgifter eller skicka in din anmälan till oss om att registrera ditt företag. 

Verksamt.se

Kolla om ditt namnförslag är upptaget

I verksamt.se kan du söka på dina namnförslag och göra en snabbkoll för att se om de finns registrerade eller inte.

Sök företagsnamn (verksamt.se)

Vill du veta mer om företagsinteckningar?

En företagsinteckning är en särskild säkerhetsrätt, som skapats för att du som företagare ska kunna använda din rörelseegendom, exempelvis ett varulager, som kreditsäkerhet.

Företagsinteckningar

Vem äger aktierna i ett visst företag?

Vi har inget register över aktieägare. I våra register finns uppgifter om vilka som exempelvis är firmatecknare och styrelseledamöter i företaget. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Att äga aktier

Ändra bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringar måste registreras av Bolagsverket för att få tillämpas. Du måste skicka in en ny bolagsordning och ett bolagsstämmoprotokoll tillsammans med anmälan till Bolagsverket.

Ändra bolagsordning – aktiebolag

Lär av andra och varandra

På Tillväxtverkets webbplats kan du läsa om företagares och regioners utmaningar och satsningar.

Lär av andra (Tillväxtverket)

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan