Att äga aktier

När du äger aktier i ett aktiebolag har du rätt till en del av företagets vinst och rösträtt vid bolagsstämman. Vi har inget register över aktieägare eller aktieinnehav.

Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Både juridiska personer och fysiska personer kan äga aktier. Aktieägare kan bo och vara medborgare i vilket land som helst. Aktier kan betalas med pengar eller egendom. Bolagsverket har inget register över aktieägare eller aktieinnehav.

Betala aktier

Aktiebok

Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktieägarna. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget. När en aktie säljs ska den nya aktieägaren begära att bli antecknad i aktieboken. För avstämningsbolag är det i stället en central värdepappersförvarare som för aktieboken, Euroclear Sweden AB.

Aktiebok och aktiebrev

Aktiebrev

Av ett aktiebrev framgår det vem som äger en eller flera av aktiebolagets aktier. Du som är aktieägare kan begära att få ett aktiebrev från företaget. I avstämningsbolag finns inte aktiebrev.

Aktiebok och aktiebrev

Om du förlorar ditt aktiebrev kan du ansöka hos oss om att det ska dödas. Läs mer om dödande av aktiebrev i menyn.

Olika aktieslag

Ett aktiebolag kan ge ut aktier av olika slag, som exempelvis ger olika rösträtt eller olika rätt till aktiebolagets vinst. Det kan bland annat vara A- och B-aktier eller stam- och preferensaktier.

Olika aktieslag

Vill du sälja?

Läs om hur det går till att sälja sin aktier:

Försäljning

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan