Exempel på årsredovisningar

Här har vi tillsammans med Bokföringsnämnden tagit fram exempel på hur en årsredovisning kan se ut. De olika exemplen kan vara till hjälp för dig när du ska göra aktiebolagets årsredovisning. Exemplen gäller mindre aktiebolag som inte har krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Vi har exempel för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01 och efter 2015-12-31.

Exempel på årsredovisningar för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31

  • Exempel 1 – aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. I det här exemplet finns även klickbara förklaringar till de viktigaste posterna i en årsredovisning.
  • Exempel 2 – aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet.
  • Exempel 3 – aktiebolag som inte har haft någon verksamhet under de två senaste räkenskapsåren och inte redovisat några intäkter och kostnader.

Exempel på årsredovisningar för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01

Exempel på årsredovisningar för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01

Om exemplen

Årsredovisningarna i exemplen är upprättade enligt Bokföringsnämndens regelverk K2 – Årsredovisning i mindre företag. Läs mer om regelverket på sidan Vilka redovisningsregler gäller?

Frågor och svar om exemplen

Kan Bolagsverket hjälpa mig att göra en årsredovisning?

Nej, du kan vända dig till en bokföringsbyrå, redovisningskonsult eller revisor för att få hjälp med att göra en årsredovisning.

Kan jag använda de här exemplen som en mall för min årsredovisning?

Nej, det här är bara exempel. Siffrorna och sammanställningen i exemplen är påhittade men är uppställda enligt K2-regelverket. Innehållet i just ditt aktiebolags årsredovisning styrs bland annat av ditt företags storlek och verksamhet.

Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Bokföringsnämnden publicera exempel på årsredovisningar i syfte att höja kvaliteten på företagens årsredovisningar.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan