Fastställelseintyg – aktiebolag

En styrelseledamot eller den verkställande direktören ska intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Det gör han eller hon i ett speciellt intyg som kallas fastställelseintyg. Intyget ska även innehålla datum för årsstämman samt uppgifter om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats. Intyget kan skrivas på valfri sida i årsredovisningen.

 Fastställelseintyget

  • ska vara i original
  • ska vara underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör
  • ska ha uppgift om datum för bolagsstämma.

Tänk på detta

  • På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman eller föreningsstämma med uppgift om dagen för stämman.
  • Namnteckningen i intyget måste vara i original.
  • Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.
  • Dagen för årsstämman får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.
  • Fastställelseintyget kan även innehålla bestyrkande av årsredovisningen (och revisionsberättelsen, när en sådan krävs).

Exempel på fastställelseintyg

För aktiebolag med krav på revision

Aktiebolag som har krav på revision ska i samband med att de lämnar in sin årsredovisning även lämna in en kopia av en revisionsberättelse. Kopian av revisionsberättelsen ska vara bestyrkt.

För dig som ska lämna in en bestyrkt revisionsberättelse har vi tagit fram exempel på fastställelseintyg. Du hittar exemplen i word-filen nedan. Om du använder något av våra exempel, kan du bestyrka att både årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - med revision (171 kB)

För aktiebolag utan krav på revision

Om ditt aktiebolag inte har krav på revision kan du använda något av exemplen i den här word-filen istället:

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen - utan revision (162 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan