Fastställelseintyg – aktiebolag

I ett speciellt intyg, kallat fastställelseintyg, som skrivs på årsredovisningen ska en styrelseledamot eller vd intyga att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman. Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.

 Fastställelseintyget ska

  • vara i original
  • vara underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör
  • ha uppgift om datum för bolagsstämma.

På den bestyrkta kopian av årsredovisningen ska en styrelseledamot eller den verkställande direktören skriva ett fastställelseintyg om att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämman eller föreningsstämma med uppgift om dagen för stämman.

Namnteckningen i intyget ska vara i original.

Intyget ska även innehålla uppgift om årsstämmans beslut om hur den sammanlagda vinsten eller förlusten har behandlats.

Dagen för årsstämman får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datum.

Fastställelseintyget kan även innehålla bestyrkande av årsredovisningen.

Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen (59 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan