Vilka redovisningsregler gäller?

Många företagare frågar oss vilka redovisningsregler som gäller när de ska göra en årsredovisning. Det är inte Bolagsverket utan Bokföringsnämnden som ger ut rekommendationer och information om detta.

Bokföringsnämnden har tagit fram regelverk för årsredovisningar för olika företagsformer. För räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december 2013 ska årsredovisningen i ett aktiebolag upprättas enligt ett K-regelverk. Är aktiebolaget ett mindre företag enligt gränsvärdena i årsredovisningslagen, kan bolaget välja att upprätta årsredovisningen enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag. Väljer aktiebolaget att inte tillämpa K2, ska årsredovisningen upprättas enligt K3 – Årsredovisning och koncernredovisning.

I menyn hittar du sidan Större och mindre företag där du kan läsa om vilka företag som räknas som större och mindre.

På Bokföringsnämndens webbplats, bfn.se, hittar du information och vägledningar kring K-regelverken. 

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan