Starta aktiebolag

Här kan du läsa vad som krävs för att starta ett aktiebolag och hur du anmäler det till Bolagsverket.

Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare.

Så går det till att starta ett aktiebolag

  1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning
  2. Teckna och betala aktier
  3. Skriv under stiftelseurkunden
  4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  5. Bolagsverket registrerar företaget

1. Besluta om start och upprätta stiftelseurkund och bolagsordning

Du och eventuellt andra stiftare beslutar att starta ett aktiebolag. Ni ska då upprätta ett dokument som kallas stiftelseurkund. Stiftelseurkunden ska bland annat ange hur mycket som ska betalas för varje aktie, uppgift om funktionärer i aktiebolaget och ett förslag till en bolagsordning. I bolagsordningen står det bland annat vilket namn och vilken verksamhet företaget ska ha.

2. Teckna och betala aktier

Du som startar aktiebolaget köper (tecknar) också aktier i företaget. Det gör du genom att ange hur många aktier du ska teckna i stiftelseurkunden. Alla som tecknar aktier måste skriva under aktieteckningen. Det är inget krav att alla stiftare tecknar aktier i företaget.

Du kan betala aktierna genom att sätta in pengar på ett särskilt konto i banken eller med så kallad apportegendom. Det krävs minst 50 000 kronor i aktiekapital för privata aktiebolag och minst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

3. Skriv under stiftelseurkunden

När alla stiftare har skrivit under stiftelseurkunden är aktiebolaget bildat.

4. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl företaget för registrering till Bolagsverket, i e-tjänsterna på verksamt.se eller på blanketten, Nyregistrering, nr 816 . Anmälan måste lämnas in senast sex månader efter att stiftelseurkunden har upprättats. När du anmäler ett aktiebolag måste du betala en avgift. Läs mer på sidan Anmäl till Bolagsverket.

Anmäl på verksamt.se

Nyregistrering, nr 816 (142 kB)

5. Bolagsverket registrerar företaget

Bolagsverket beslutar om registrering och företaget får ett organisationsnummer. Företaget får då också ett registreringsbevis. När registreringen är gjord blir företaget en juridisk person och verksamheten kan sätta igång.

Tips och råd inför start av aktiebolag utan revisor

 I filmen som du hittar här får du tips och råd inför start av aktiebolag utan revisor.

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264 , WebM för att spela upp den i ett annat program.

Textversion Tips och råd inför start av aktiebolag utan revisor

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan