Stiftelseurkund – aktiebolag

När du anmäler aktiebolaget för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in företagets stiftelseurkund.

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare har inte något med styrelsen att göra. Men självklart kan en stiftare och en styrelsemedlem vara en och samma person. 

Stiftelseurkunden ska innehålla

  • datum för stiftandet
  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • vilka som ska sitta i styrelsen, dvs. namn, adress och personnummer för styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • det först föreslagna företagsnamnet
  • att aktierna kan betalas med apportegendom – om det är aktuellt. Apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

Stiftelseurkunden ska vara undertecknad av alla stiftarna. Är stiftaren en juridisk person ska behörig firmatecknare skriva under stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden ska vara i original eller bestyrkt kopia och får inte vara äldre än 6 månader.

Hur skickar jag in stiftelseurkunden?

Om du använder e-tjänsterna på verksamt.se för att registrera aktiebolaget, fyller du i uppgifterna från stiftelseurkunden direkt i tjänsten.

Använder du i stället en blankett måste du skicka in en papperskopia av stiftelseurkunden till oss. Här är två exempel på hur en stiftelseurkund kan se ut.

Stiftelseurkund vid kontantbildning (60 kB)

Stiftelseurkund vid apportbildning (66 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan