Tips från handläggaren – aktiebolag

Våra erfarna handläggare har samlat sina allra bästa tips på vad som är bra att kolla en extra gång innan du skickar in din anmälan. 

Skriv gärna ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Det underlättar om vi behöver fråga dig om något.

Tänk på att ta beslut och skicka in handlingarna i god tid. Det är viktigt framförallt när det gäller beslut om att

 • ändra räkenskapsår
 • avanmäla revisor
 • avanmäla revisor och ta in en paragraf i bolagsordningen om att bolaget inte behöver ha revisor
 • ändra redovisningsvaluta.

Om du hänvisar till bilagor i ärendet – kontrollera att de finns med.

Har ni bytt revisor på en extra bolagsstämma måste aktiebolaget skicka in ett skäl till varför det byter revisor.

Anmälan

 • Har du fyllt i firmateckningen? Den måste alltid fyllas i vid ändring av styrelsen.
 • Har du avanmält alla ”funktioner” för en person som avgår? Exempel: Nils avgår ur styrelsen. Han är ledamot och vd. Då måste ni avanmäla honom från båda dessa funktioner.  
 • Kontrollera att rätt person skrivit under anmälan.
 • Har du anmält alla uppgifter som aktiebolaget har beslutat att ändra?

Protokoll

 • Kontrollera att röstlängden inte innehåller fler aktier än bolaget har.
 • Protokollet ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justerare som bolagsstämman har utsett. Om ordföranden eller protokollföraren ensam eller de två tillsammans företräder samtliga aktier i bolaget, behövs inte någon justerare.
 • Finns det beslut i protokollet på alla de saker som du anmält? 
 • Ska ni ändra bolagsordningen? Kontrollera hur beslutet ser ut i protokollet. Ett tips är att skriva att aktiebolaget beslutar om en bolagsordningsändring enligt den inskickade bolagsordningen, och att inte skriva ut specifika beslut i protokollet.
 • Kom ihåg att skicka med protokollet - i original eller en bestyrkt kopia. Med bestyrkt kopia menar vi att det på kopian ska finnas ett intyg/bestyrkande från minst en person att kopian överensstämmer med originalet – intyget ska vara undertecknat i original.

Bolagsordning

Om aktiebolaget har beslutat att ändra vissa paragrafer i bolagsordningen, kontrollera att du inte anmält fler ändringar än de beslutat om.

Kontrollera att bolagsordningen inte längre innehåller begreppen nominellt belopp eller kvotvärde. Skriv istället ut antalet aktier.

När du tar in en paragraf i bolagsordningen om att bolaget inte behöver ha revisor, måste detta vara registrerat innan räkenskapsåret går ut, för att aktiebolaget ska slippa skicka in en revisionsberättelse med årsredovisningen.

Räkenskapsår

Har bolaget ändrat räkenskapsår – kom ihåg att skriva det i anmälan.

Om aktiebolaget har ändrat räkenskapsår till ett brutet år kan ni behöva tillstånd från Skatteverket. Skicka in tillståndet tillsammans med ansökan. Läs mer på sidan Ändra räkenskapsår.

Ändra räkenskapsår - aktiebolag

Verksamhet

Aktiebolagets verksamhet ska vara tydligt formulerad. Läs mer på sidan Företagsnamn och verksamhet.

Företagsnamn och verksamhet

Kom ihåg att skicka med den nya bolagsordningen.

Årsredovisning

Varje år ska alla aktiebolag göra en årsredovisning. Den ska också skickas till Bolagsverket. Läs mer på sidan Årsredovisningens delar.

Årsredovisningens delar

Nybildning

Stiftelseurkunden ska skrivas under av alla stiftare. Och kom ihåg att de stiftare som tecknar aktier också måste skriva på aktieteckningen. Läs mer på sidan Stiftelseurkund.

Stiftelseurkund

Kom ihåg att skicka in bankintyget. Läs mer på sidan Bankintyg.

Bankintyg

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan