Filial

Information och blanketter för filialer

Filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor med självständig förvaltning. Här kan du läsa om att starta, driva och avveckla en filial. Du kan också läsa om att upprätta årsredovisning för filialen och det utländska företaget.

I dagligt tal pratar vi ibland om att svenska företag har ”filialer” på en annan ort i Sverige. Den typen av filialer kan inte registreras hos Bolagsverket eller hos någon annan myndighet.

En filial är inget aktiebolag

En filial är en del av ett utländskt företag. Ta därför alltid reda på kraven som gäller för den utländska företagsform du är intresserad av, om du funderar på att starta ett företag utomlands och sedan en filial i Sverige. 

En filial är inget aktiebolag

Blanketter

Använd våra blanketter när du anmäler eller gör ändringar i filialen.

Blanketter filial

Korta fakta om filial

  • Filialen är inte en separat juridisk person utan en del av det utländska företaget.
  • Ett utländskt företag får bara ha en filial i Sverige.
  • Det utländska företaget ska utse en verkställande direktör att sköta verksamheten i Sverige.
  • Det är den verkställande direktören som företräder filialen och som ska anmäla den för registrering till Bolagsverket.
  • Filialen lyder under svensk lag och svenska myndigheters beslut när det gäller rättsförhållanden som uppkommer i samband med verksamheten i Sverige.
  • Filialen har inget aktiekapital, utan dess tillgångar och skulder är en del av det utländska företagets totala förmögenhetsmassa.
  • En filial ska ha en egen bokföring. Bokföringen ska vara skild från det utländska företaget. Läs mer på sidan Årsredovisning för filial.
  • Filialens räkenskaper och den verkställande direktörens förvaltning ska, när det krävs, granskas av en auktoriserad eller godkänd revisor.
  • När Bolagsverket har registrerat filialen får den ett svenskt organisationsnummer.

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i en filial måste du ofta betala en avgift. på sidan Avgifter filial ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla en filial.

Avgifter filial

Sök filialer i Näringslivsregistret

I Näringslivsregistret kan du söka information om registrerade filialer och andra företag.

Näringslivsregistret

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan