Starta filial

En filial är en företagsform som innebär att ett utländskt företag bedriver sin näringsverksamhet i Sverige genom ett avdelningskontor.

Så går det till att starta en filial

  1. Utländskt företag beslutar att starta verksamhet i Sverige genom filial
  2. Utse vd och ordna särskild fullmakt
  3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket
  4. Bolagsverket registrerar filialen

1. Besluta om start

Det utländska företaget beslutar sig för att inleda verksamhet i Sverige genom filial och registrerar den.

2. Utse vd och ordna särskild fullmakt

Det utländska företaget utser en verkställande direktör (vd) för filialen. Han eller hon ska ha en särskild fullmakt. Om det finns en vice verkställande direktör ska även han eller hon ha en särskild fullmakt. Läs mer på sidan Vd och revisor.

3. Anmäl och betala avgiften till Bolagsverket

Anmäl att du vill starta filialen till Bolagsverket. Använd blanketten  Nyregistrering, nr 887 och skicka med de bilagor som står i blanketten. Anmälan ska göras av den verkställande direktören och måste lämnas in innan verksamheten i Sverige börjar. Det kostar  2 000 kronor att registrera en filial. Betala avgiften samtidigt som du skickar in anmälan.

När anmälan om registrering av filial är gjord kan verksamheten sätta igång. Du behöver alltså inte vänta tills filialen är registrerad.

Nyregistrering – filial, nr 887 (105 kB)

4. Bolagsverket registrerar filialen

Bolagsverket beslutar om registrering och ger filialen ett organisationsnummer. Bland annat kontrollerar vi fullmakten för filialens verkställande direktör, filialens verksamhet och beslutar om företagsnamnet kan godkännas. Vår handläggningstid varierar, men ofta handlar det om en till två veckor. Också Skatteverket har en viss handläggningstid. När filialen är registrerad får du ett registreringsbevis.

Läs mer om reglerna och om hur du anmäler filial till Bolagsverket i menyn.

Räkenskapsår

Filialer kan ha räkenskapsår som följer kalenderåret eller brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår ska börja första dagen i en kalendermånad, omfatta tolv hela månader, och avslutas den sista dagen i en kalendermånad.

Vid nybildning av filialer godkänns tillåtna brutna räkenskapsår utan Skatteverkets tillstånd. Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för att lägga om från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Tjänsteföretag med tillfällig verksamhet i Sverige

Ett utländskt företag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som levererar tjänster som beskrivs i EG:s tjänstedirektiv behöver inte registrera en filial i Sverige. Det gäller om företaget endast tillfälligt bedriver näringsverksamhet i Sverige.

Beställ ingenting förrän filialen är registrerad

Ett gott råd är att inte beställa brevpapper, trycksaker, skyltar och annat innan filialen och det föreslagna företagsnamnet är registrerat.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan