Anmäl din filial för registrering

När du ska starta en filial måste du anmäla det till Bolagsverket. Du måste också skicka med flera bilagor, bland annat ett registreringsbevis för det utländska företaget.

Anmälan till Bolagsverket ska göras av filialens verkställande direktör. Använd blanketten Nyregistrering, nr 887 . Nedan ser du vilka bilagor som ska skickas med blanketten.

Det kostar  2 000 kronor att registrera en filial. Betala registreringsavgiften samtidigt som du skickar in anmälan.

Nyregistrering – filial, nr 887 (105 kB)

När vi har fått anmälan granskar vi bland annat

 • fullmakten för filialens verkställande direktör
 • filialens verksamhet
 • det föreslagna företagsnamnet.

Skicka med dessa bilagor:

 • Ett registreringsbevis eller motsvarande som visar att det utländska företaget är korrekt bildat och registrerat. Beviset får inte vara äldre än sex månader.
 • En kopia av det utländska företagets bolagsordning, stadgar eller motsvarande grundhandling.
 • En kopia av det utländska företagets, samt eventuellt moderföretagets, årsredovisningshandlingar för de två senaste räkenskapsåren.
 • Ett bevis om att det utländska företaget inte är försatt i konkurs, ett så kallat konkursfrihetsbevis. Det ska vara utfärdat av det utländska företagets registreringsmyndighet.
 • En fullmakt, som bestyrkt kopia, för filialens verkställande direktör, och eventuell vice verkställande direktör, som ska innehålla följande:
  • Att NN har utsetts till företagets verkställande direktör (respektive vice verkställande direktör) för filialen i Sverige
  • Att NN har rätt att handla på det utländska företagets vägnar i alla frågor som rör verksamheten i Sverige samt att ta emot stämning för det utländska företaget och själv eller genom annan, tala och svara för det utländska företaget. Det är viktigt att fullmakten inte innehåller några inskränkningar.
  • Ort, datum, underskrift och namnförtydligande. Den eller de som undertecknar fullmakten ska vara behöriga att företräda det utländska företaget och därmed ha rätt att utfärda en sådan fullmakt. Det måste styrkas i ärendet. På sidan Blanketter och mallar finns en mall du kan använda.
  • Om filialen anmäler ett otillåtet brutet räkenskapsår som räkenskapsperiod, ska du bifoga ett tillstånd till detta från Skatteverket.
  • Kopia av pass eller annan id-handling för filialens verkställande direktör, vice verkställande direktör och för firmatecknare om det utländska företaget är ett bankföretag om personen inte är folkbokförd i Sverige.

Fullmakt för verkställande direktör och vice verkställande direktör (39 kB)

Fullmakt för verkställande direktör och vice verkställande direktör – på engelska (43 kB)

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan