Anmäl företagsnamnet

Du kan anmäla företagsnamnet till Bolagsverket i e-tjänsterna i verksamt.se eller på en blankett.

Det är viktigt att det företagsnamn du väljer går att skilja från andra företagsnamn, föreningar och varumärken. Namnet är företagets fasad utåt och ska underlätta för alla att hitta fram till just ditt företag. Tänk därför noga igenom de namn du föreslår innan du skickar in dem till Bolagsverket.

Anmäl på webben

Använd e-tjänsterna på verksamt.se när du ska starta eller ändra en enskild firma, ett aktiebolag, ett handelsbolag, ett kommanditbolag, en ekonomisk förening eller en bostadsrättsförening. För att använda e-tjänsterna behöver du e-legitimation.

Om e-legitimation

Anmäl på blankett

Du kan även använda våra blanketter för att starta eller ändra ett företag eller en förening.

Blanketter och mallar

Registreringsavgiften betalas samtidigt

Registreringsavgiften ska alltid betalas samtidigt som anmälan skickas in.

Avgifter

Om ett ärende inte registreras på grund av att det  avskrivs eller avslås är registreringsavgiften förbrukad. Registreringsavgiften återbetalas inte om du återkallar ditt ärende efter det att handläggningen har påbörjats.

Kontrollera om ditt ärende kommit in

Efter att du har skickat in din anmälan kan du kontrollera om den har kommit in i tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Du kan då söka på organisationsnummer, ärendenummer eller id-nummer. Observera att det kan ta någon dag innan ärendet syns här efter att du skickat in en anmälan. Detta beror på att all post efter öppning ska diarieföras och skannas för att kunna hanteras elektroniskt.

Bolagsverkets granskning och bedömning

Innan ditt företagsnamn kan godkännas kontrollerar vi att det inte kolliderar med andra registrerade företag, föreningar eller varumärken. Namnförslagen granskas i tur och ordning och vi registrerar det första namnet som kan godkännas.

Om inget av förslagen kan godkännas får du ett meddelande (föreläggande) om vad namnet måste kompletteras med. Du kan skicka in nya namnförslag skriftligt utan att det kostar något extra. Vi lämnar aldrig bindande förhandsbesked om ett föreslaget företagsnamn. Det nya namnförslaget granskar vi och bedömer inom en vecka.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan