Specialföretag

Bolagsverket kan registrera att ett företag eller en förening är ett så kallat specialföretag. Reglerna om detta finns i försäkringsrörelselagen.

Ett specialföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som tar över försäkringsrisker utan att vara ett försäkringsföretag.

Dessa företag ska först ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen att driva verksamhet som specialföretag. Sedan kan de anmäla till oss att de fått tillstånd och alltså är ett specialföretag.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan