Årsredovisningar – information för dig som ska starta företag

Olika företagsformer har olika regler kring årsredovisningar. Här har vi samlat information om årsredovisningar som det kan vara bra att känna till innan du startar ditt företag.

Årsredovisningsguiden

I vår årsredovisningsguide kan du kontrollera vad som gäller för den företagsform som du tänker starta.

Årsredovisningsguiden

Aktiebolag

Ett aktiebolag ska för varje räkenskapsår upprätta och skicka en årsredovisning till Bolagsverket. Detta gäller oavsett om företaget har drivit verksamhet eller varit vilande.

Årsredovisning aktiebolag

Enskild näringsidkare

De flesta som driver enskild näringsverksamhet behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket. Men om din enskilda näringsverksamhet räknas som ett större företag måste du skicka in en årsredovisning till Bolagsverket.

Årsredovisning enskild näringsidkare

Handelsbolag och kommanditbolag

De flesta handelsbolag och kommanditbolag behöver inte skicka in någon årsredovisning till Bolagsverket. Men om företaget har juridiska personer som delägare eller räknas som ett större företag måste ni skicka in årsredovisningen till oss.

Årsredovisning handelsbolag

Årsredovisning kommanditbolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan