Avveckla företag

När du avvecklar ditt företag måste du anmäla det till Bolagsverket. Här hittar du länkar till information som handlar om avveckling.

Aktiebolag

Det finns fem olika sätt att avveckla ett aktiebolag: likvidation, försäljning av samtliga aktier, fusion, delning eller konkurs. På sidan Avveckla aktiebolag kan du läsa mer.

Avveckla aktiebolag

Enskild näringsidkare

En enskild näringsverksamhet avvecklas genom avregistrering. Det ska du anmäla till oss. På sidan Avveckla enskild näringsverksamhet kan du läsa mer.

Avveckla enskild näringsverksamhet

Handelsbolag

Ett handelsbolag kan avvecklas genom likvidation eller en konkurs som avslutas utan överskott. På sidan Avveckla handelsbolag kan du läsa mer.

Avveckla handelsbolag

Alla företagsformer

Behöver du avveckla en filial eller någon annan företagsform? Hitta din företagsform och läs mer på sidan Företagsformer.

Företagsformer

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan