Patentombudsnämnden

Patentombudsnämnden hanterar auktorisation och tillsyn över patentombud.

Sök patentombud

Här kan du få en lista på samtliga auktoriserade patentombud eller söka fram specifika ombud, antingen på efternamn eller på den postort där det företag ombudet är kopplad till har sitt säte.

Kunskapsprov

Med jämna mellanrum anordnar Patentombudsnämnden ett svenskt juridiskt delprov, dvs. ett kunskapsprov.

Kunskapsprov

Patentombudsnämnden

Nämnden hanterar auktorisation och tillsyn över patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över patentombuden. Patentombudsnämnden bildades den 1 juli 2010.

Organisationsnummer

Patentombudsnämndens organisationsnummer är 202100-6370.

Adress

Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
E-postadress: patentombudsnamnden@patentombudsnamnden.se

Blanketter och avgifter

Använd våra blanketter när du exempelvis ansöker om att bli auktoriserad som patentombud. På sidan Priser och avgifter patentombud ser du vad det kostar.

Blanketter patentombud

Priser och avgifter patentombud