Nya uppgifter till Bolagsverket

Från och med den 1 november 2013 kommer Bolagsverket att ta över några olika ärenden från länsstyrelserna.

Förutom nya ärenden tar vi från den 1 november också över de ärenden som inte har avslutats på länsstyrelserna. Du kan använda blanketter för de nya ärendena från och med den 1 november.

Kallelse till bolagsstämma eller föreningsstämma

Om kallelse till stämma ska ske enligt lag, bolagsordning eller stadgar och styrelsen inte gör sådan kallelse kan en styrelseledamot, en verkställande direktör, en revisor, en aktieägare eller en röstberättigad begära att Bolagsverket utfärdar kallelsen. Använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717.

Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 (72 kB)

Utse revisor eller särskild granskare

Om ett aktiebolag eller en ekonomisk förening inte har revisor enligt lag, bolagsordning, stadgar eller beslut på stämma kan Bolagsverket efter ansökan utse sådan revisor. Bolagsverket kommer också att kunna utse en särskild granskare i aktiebolag och ekonomiska föreningar efter ansökan från aktieägare eller röstberättigad. Använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719.

Ansökan om att Bolagsverket utser revisor eller särskild granskare, nr 719 (75 kB)

Läs mer

  • Betänkande 2013/13:CU22
  • Proposition 2012/13:166
  • Aktiebolagslagen (2005:551), ändrad gm 2013:737
  • Lagen om ekonomiska föreningar (1987:667), ändrad gm 2013:736
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan