Delrapport två om införandet av en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar

Den 17 mars 2017 lämnade vi in vår andra delrapport till Näringsdepartementet, om införandet av en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar.

Här kan du ta del av rapporten i sin helhet.

Delrapport 2, mars 2017 – Uppdraget att införa digital hantering av finansiell information avseende årsredovisningar (471 kB)

Nästa delrapport kommer att lämnas in i slutet av november 2017.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 21 juli 2016 att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Uppdraget ska genomföras i samarbete med Bokföringsnämnden, Finansinspektionen, Skatteverket och Statistiska Centralbyrån, samt i dialog med Ekonomistyrningsverket, Näringsdepartementet och Riksarkivet.

Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna.

Mer läsning

Digital ingivning av årsredovisning

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan