Äldre män dominerar fortfarande Sveriges företag – bara var tredje företagsrepresentant är kvinna

Den genomsnittlige företagaren i Sverige är en 53-årig man i Stockholmsregionen som driver ett mindre aktiebolag. Männen dominerar både företagandet och i styrelserummen, endast var tredje företrädare i ett svenskt företag är en kvinna. Andelen kvinnor ökar dock försiktigt, t.ex. i nybildade företag, men utvecklingen går långsamt. Detta visar Bolagsverkets färska statistik över företrädare i svenska företag och styrelser, som nu också släpps som öppen data.

Andelen kvinnliga företrädare (t ex styrelseledamot, ordförande eller VD) i svenska företag är 33,8 procent. Andelen män är 66,2 procent. Bolagsverkets företrädarstatistik släpps nu som öppen data och omfattar till exempel könsfördelning, geografi och ålder, bland funktionärer och företrädare i samtliga företagsformer som Bolagsverket registrerar.

Företagandet och jämställdheten

Bland målen för den svenska näringspolitiken finns att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. För att uppnå detta bör den potential som finns hos alla som vill starta eller utveckla företag tillvaratas. Ett jämställdhetsperspektiv på företagandet kan bidra till en ökad mångfald av företag och företagare i olika branscher.

– För att åstadkomma ett jämställt inflytande i näringslivet är det därför viktigt att kvinnor och män finns någorlunda jämnt representerade i företagens styrelser och som företrädare för företag. Bolagsverkets statistikrapport om företrädare visar att det finns en utvecklingspotential när det gäller jämställdheten i företagandet, säger Annika Bränström, generaldirektör på Bolagsverket.

Idag är det totala antalet funktionärer i svenska företag, oavsett företagsform, 2 134 332, varav 722 468 är kvinnor. Detta innebär att andelen kvinnliga företrädare är 33,8 procent, och andelen män är 66,2 procent.

Du hittar det kompletta pressmeddelandet med ytterligare analys och grafer under Läs mer.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan