Nyföretagandet ökade kraftigt i mars

I mars ökade nyföretagandet i landet med 22,4 procent. Totalt nyregistrerades 1 189 fler företag i mars i år jämfört med samma månad förra året. Antalet nya aktiebolag ökade med 20,2 procent. Under 2017 har nyregistreringarna hittills ökat med 2,6 procent.

Företagsform Mars 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 6 506 1 189 22,4
Aktiebolag 4 406 740 20,2
Enskild näringsidkare 1 686 335 24,8
Handelsbolag 355 91 34,5
Kommanditbolag 59 23 63,9

I tabellen visas antal registrerade företag per företagsform i mars 2017 och förändringen i jämförelse med samma månad föregående år.

I mars registrerades 6 506 nya företag i hela landet jämfört med 5 317 under samma månad i fjol. Samtliga företagsformer ökade kraftigt i mars och aktiebolagsformen är fortfarande den mest populära. Statistiken avser de fyra vanligaste företagsformerna; aktiebolag, enskild näringsidkare, handelsbolag och kommanditbolag. Enskilda näringsidkare som enbart är registrerade hos Skatteverket finns inte med i Bolagsverkets statistik.

– Nyföretagandet ökade med drygt 6 procent under förra året medan 2017 inletts ganska försiktigt. Nu i mars ser vi dock ett trendbrott med en rejäl ökning, och under hela första kvartalet har nyföretagandet i landet ökat med 2,6 procent, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Län Mars 2017 Förändring, antal Förändring, procent
Totalt 6 506 1 189 22,4
Blekinge län 57 -4 -6,6
Dalarnas län 153 45 41,7
Gotlands län 23 -12 -34,3
Gävleborgs län 122 15 14,0
Hallands län 189 22 13,2
Jämtlands län 79 25 46,3
Jönköpings län 158 33 26,4
Kalmar län 101 19 23,2
Kronobergs län 89 10 12,7
Norrbottens län 144 46 46,9
Skåne län 812 126 18,4
Stockholms län 2 281 403 21,5
Södermanlands län 181 76 72,4
Uppsala län 214 27 14,4
Värmlands län 121 40 49,4
Västerbottens län 117 2 1,7
Västernorrlands län 107 21 24,4
Västmanlands län 127 27 27,0
Västra Götalands län 1 063 215 25,4
Örebro län 144 8 5,9
Östergötlands län 224 45 25,1

Nyföretagande per län

Nyföretagandet ökade i 19 av 21 län under mars. Största ökningen hade Södermanland med plus 72,4 procent och Värmland med plus 49,4 procent. De två län som minskade var Gotland med minus 34,3 procent och Blekinge med minus 6,6 procent.

Handläggningstider

Handläggningstiden är för närvarande cirka fyra dagar för att registrera ett nytt aktiebolag. För övriga företagsformer samt för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är väntetiden just nu cirka nio dagar. Aktuella handläggningstider och tips för snabbare handläggning på Bolagsverket finns under länken ”Våra handläggningstider".

Våra handläggningstider

Statistik om företag och föreningar

Bolagsverket presenterar regelbundet statistik om registrerade företag och föreningar i Sverige. I vår e-tjänst Statistik om företag och föreningar finns uppgifter om såväl nyregistrerade som avslutade företag och föreningar. Statistiken uppdateras i början av varje månad. Du kan själv söka och välja mellan olika företagsformer, geografiska områden (län och kommun) och tidsperioder. Du kan få resultatet presenterat som tabeller eller diagram.

Statistik om företag och föreningar

Nyföretagarbarometern

I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över nyföretagandet i Sverige och antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län. 

Nyföretagarbarometern

För mer information

Ulf Karnell, kommunikationschef Bolagsverket, 0708-66 22 36, ulf.karnell@bolagsverket.se

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan