Tillsammans mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Om din verksamhet omfattas av penningtvättslagen ska du rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som allvarligt hotar demokratin, den allmänna säkerheten och det finansiella systemet.

Rapportera misstänkta transaktioner

Om du som verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska du rapportera dina kunders misstänkta transaktioner. Då är det viktigt att du känner till reglerna. Här är en film och en broschyr som berättar mer om hur och vad du ska rapportera. Du kan exempelvis se riskfaktorer och hypotetiska brottsupplägg.

Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.

Rapportera misstänkt penningtvätt och finansiering av terrorism (10,1 MB)

Mer hos Finansinspektionen

På Finansinspektionens webbplats finns broschyren även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Där finns också fler filmer.

Penningtvätt

Som penningtvätt räknas bland annat åtgärder som syftar till att dölja samband mellan egendom och brott, att försvåra för myndigheter att spåra vinster från ett brott eller brottslig verksamhet och att skapa en falsk förespegling av att en egendom har kommits över på laglig väg. Enligt beräkningar omfattar penningtvätt årligen mångmiljardbelopp i Sverige.

Registret mot penningtvätt

Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt som finns hos Bolagsverket. När du registrerar dig innebär det att du ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra att ditt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Registret mot penningtvätt

Registret över verkliga huvudmän

Som ett led i arbetet med att motverka penningtvätt väntas riksdagen besluta att 800 000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till oss på Bolagsverket under andra halvan av 2017. Läs mer och se en film om detta på sidan Verklig huvudman.

Verklig huvudman

Finansiering av terrorism

Finansiering av terrorism är mindre utbrett i Sverige än penningtvätt, men det förekommer sannolikt. Även om hotet kan sägas vara förhållandevis begränsat går det inte att bortse från.

Samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Bolagsverket ingår i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det består även av Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan