Våra handläggningstider

Här ser du ungefär hur lång tid du får vänta på svar efter att dina uppgifter kommit in till oss.

Vi har just nu längre handläggningstider än normalt. Det beror på en ökning av antal ärenden som kommer in till oss. Vi gör därför olika insatser för att korta ner handläggningstiderna.

27 februari

Företag, ekonomisk förening och bostadsrättsförening
Ärende Handläggningstid i arbetsdagar Målet denna vecka är att påbörja ärenden som kom in
Starta
Registrera ett nybildat aktiebolag 5 22 februari–28 februari
Registrera övriga företagsformer 12 13 februari–19 februari
Registrera ny förening 7 20 februari–26 februari
Ändra
Ändra företagsnamn 12 13 februari–19 februari
Ändra styrelse, bolagsman eller revisor 5 21 februari–26 februari
Ändra bolagsordning 10 14 februari–21 februari
Ändra aktiekapital 6 20 februari–23 februari
Ändra postadress 4 22 februari–26 februari
Ärende gällande fusion 5
Ändra företrädare i förening 5 21 februari–26 februari
Ändra stadgar i förening 7 20 februari–26 februari
Årsredovisningar
Årsredovisningar, aktiebolag 3 22 februari–28 februari
Genomsnittlig leveranstid förra veckan för att registrera ett nybildat aktiebolag
Inlämnat med Antal arbetsdagar till registrering av komplett ärende Antal arbetsdagar till begäran om komplettering
Typ
E-tjänst 1 3
Blankett 3 4

Med ett komplett ärende menas att

  • det inte saknas några uppgifter
  • din betalning har kommit in till Bolagsverket
  • alla handlingar finns i ärendet. Se vilka bilagor du ska skicka in på sidan 
  • alla handlingar är korrekta
  • handlingarna är korrekt undertecknade
  • det företagsnamn du vill ha kan godkännas.

Sidan uppdateras löpande

Vi uppdaterar handläggningstiderna på denna sida varje måndag, onsdag och fredag.

Så här handlägger vi ditt ärende

Först när du har betalat avgiften börjar vi handlägga ditt ärende. Betala därför avgiften samtidigt som du skickar anmälan till oss.

1. Du lämnar in ett ärende. 
2. Vi påbörjar handläggningen. 
3. Om ärendet behöver kompletteras, skickar vi ett meddelande till dig. 
4. Vi registrerar ärendet.

Kolla ditt ärende

På verksamt.se kan du logga in på Mina sidor med e-legitimation och se vad som händer med ditt ärende (gäller även dig som skickat in ditt ärende på papper).

Du kan också gå in på Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in. Där ser du om handläggningen börjat eller om ärendet är registrerat. Du kan också se om avgiften för ditt ärende kommit in.

Tyck till om den här sidan