Mallar ekonomisk förening

Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så redigerar du mallen som du hittar i menyn.

Protokoll
Mall Word
Konstituerande föreningsstämma Konstituerande föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma – beslut om antagande av nya stadgar – första beslutet Ordinarie föreningsstämma – beslut om antagande av nya stadgar – första beslutet
Extra föreningsstämma – beslut om antagande av nya stadgar – andra beslutet Extra föreningsstämma – beslut om antagande av nya stadgar – andra beslutet
Extra föreningsstämma – beslut om likvidation – första beslutet Extra föreningsstämma – beslut om likvidation – första beslutet
Extra föreningsstämma – beslut om likvidation – andra beslutet Extra föreningsstämma – beslut om likvidation – andra beslutet
Stadgar
Mall Word
Stadgar för ekonomisk förening Stadgar för ekonomisk förening
Medgivande till registrering av företagsnamn
Mall Word
Medgivande till registrering av företagsnamn – från företag Medgivande till registrering av företagsnamn – från företag
Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare
Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (engelska) Medgivande till registrering av företagsnamn – från varumärkesinnehavare (engelska)
Fullmakt
Mall Word
Fullmakt för ett visst ärende Fullmakt för ett visst ärende
Fullmakt som gäller tills vidare Fullmakt som gäller tills vidare
Exempel på fastställelseintyg
Mall Word
Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen Exempel på fastställelseintyg i årsredovisningen

Tyck till om den här sidan