Sökresultat

 1. Likvidation – ekonomisk förening – Bolagsverket

  ... lämplig person. Under likvidationen ska firmateckning ske med tillägg
  av ”i likvidation” eller liknande. Vid frivillig likvidation ...

  /ff/foreningsformer/ekonomisk/avveckla/likvidation-1.1762

 2. Likvidation – aktiebolag – Bolagsverket

  ... Återuppta verksamheten? Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall
  välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta. ...

  /ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation

 3. Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag ...

  Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag. Likvidatorn för ... länkar.
  Årsredovisning för företag i likvidation. Likvidatorn ...

  /ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/fusion-1.3333

 4. Program Likvidation av aktiebolag – Bolagsverket

  ... slutredovisning; När är likvidationen avslutad och ... in till Bolagsverket;
  Företagsnamn under likvidation; ... Likvidationens upphörande och fortsättning ...

  /om/oss/verksamhet/lar/kurser/likvidation

 5. Likvidation av aktiebolag – Bolagsverket

  ... På en halvdag går vi igenom hur en likvidation går till, vilka krav Bolagsverket
  ställer ... Hur hanteras exempelvis redovisningar under likvidationen? ...

  /om/oss/verksamhet/lar/kurser/likvidation/likvidation-stockholm-oktober-1.10951

 6. Frivillig likvidation, Ekonomisk förening, bostadsrättsförening ...

  ... Om förenings- stämman har beslutat om likvidation från och med en ... Under
  likvidationen ska föreningen alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.267!/Menu/general/column-content/pdfFile/932.pdf

 7. Likvidation, Handelsbolag och kommanditbolag

  ... underskrifter. 4. Dag för likvidation Fyll i den dag då företaget ska gå
  likvidation eller den dag då likvidationen avslutades. 5 ...

  /polopoly_fs/1.262!/Menu/general/column-content/pdfFile/941.pdf

 8. Likvidation – handelsbolag – Bolagsverket

  ... Frivillig likvidation. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva.
  Likvidationen kan, men behöver inte, anmälas till Bolagsverket. ...

  /ff/foretagsformer/handelsbolag/avveckla/likvidation-1.3509

 9. Likvidation – kommanditbolag – Bolagsverket

  ... Frivillig likvidation. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva.
  Likvidationen kan anmälas till Bolagsverket. Använd ...

  /ff/foretagsformer/kommanditbolag/avveckla/likvidation-1.3422

 10. Avslut av likvidation

  ... ska du använda när du vill anmäla avslut av likvidation för • aktiebolag ... bestyrkt
  kopia) bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess ...

  /polopoly_fs/1.341!/Menu/general/column-content/pdfFile/807.pdf

 11. Avslut av likvidation, Aktiebolag, bankaktiebolag ...

  ... du använda när du vill anmäla avslut av likvidation för. ... Slutredovisning (bestyrkt
  kopia) bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess ...

  /polopoly_fs/1.341!/Menu/general/column-content/wordFile/807.doc

 12. Frivillig likvidation, Aktiebolag

  ... Om bolagsstämman har beslutat om likvidation från och med en senare tidpunkt ...
  Under likvidationen ska firman alltid tecknas av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.323!/Menu/general/column-content/pdfFile/832.pdf

 13. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med beslut om ...

  ... 4. Beslut om likvidation. Förslag till beslut om likvidation lades fram av .
  Bolagsstämman beslutade att aktiebolaget skulle gå i likvidation . ...

  /polopoly_fs/1.384!/prot_likv.doc

 14. Frivillig likvidation, Försäkringsförening

  ... Om förenings-stämman har beslutat om likvidation från och med en ... Under
  likvidationen ska föreningen alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.228!/Menu/general/column-content/wordFile/974.doc

 15. Frivillig likvidation, Försäkringsaktiebolag och ömsesidigt ...

  ... Om bolagsstämman har beslutat om likvidation från och med en senare ... Under
  likvidationen ska firman alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.255!/Menu/general/column-content/wordFile/884.doc

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10