Sökresultat

 1. Likvidation – aktiebolag – Bolagsverket

  ... Återuppta verksamheten? Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall
  välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta. ...

  /ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation

 2. Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag ...

  Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag. Likvidatorn för ... länkar.
  Årsredovisning för företag i likvidation. Likvidatorn ...

  /ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/fusion-1.3333

 3. Likvidation – ekonomisk förening – Bolagsverket

  ... Föreningsstämman har möjlighet att föreslå en lämplig person. Under
  likvidationen ska firman anges med tillägg av ”i likvidation” eller liknande. ...

  /fo/foreningsformer/ekonomisk/avveckla/likvidation-1.1762

 4. Frivillig likvidation, Ekonomisk förening, bostadsrättsförening ...

  ... Om förenings- stämman har beslutat om likvidation från och med en ... Under
  likvidationen ska föreningen alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.267!/Menu/general/column-content/pdfFile/932.pdf

 5. Program Likvidation av aktiebolag – Bolagsverket

  ... slutredovisning; När är likvidationen avslutad och ... in till Bolagsverket;
  Företagsnamn under likvidation; ... Likvidationens upphörande och fortsättning ...

  /om/oss/verksamhet/lar/kurser/likvidation

 6. Likvidation av aktiebolag – Bolagsverket

  ... På en halvdag går vi igenom hur en likvidation går till, vilka krav Bolagsverket
  ställer ... Hur hanteras exempelvis redovisningar under likvidationen? ...

  /om/oss/verksamhet/lar/kurser/likvidation/likvidation-stockholm-oktober-1.10951

 7. Likvidation – handelsbolag – Bolagsverket

  ... Frivillig likvidation. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva.
  Likvidationen kan, men behöver inte, anmälas till Bolagsverket. ...

  /ff/foretagsformer/handelsbolag/avveckla/likvidation-1.3509

 8. Likvidation – kommanditbolag – Bolagsverket

  ... Frivillig likvidation. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva.
  Likvidationen kan anmälas till Bolagsverket. Använd ...

  /ff/foretagsformer/kommanditbolag/avveckla/likvidation-1.3422

 9. Likvidation, Handelsbolag och kommanditbolag

  ... underskrifter. 4. Dag för likvidation Fyll i den dag då företaget ska gå
  likvidation eller den dag då likvidationen avslutades. 5 ...

  /polopoly_fs/1.262!/Menu/general/column-content/pdfFile/941.pdf

 10. Avslut av likvidation

  ... ska du använda när du vill anmäla avslut av likvidation för • aktiebolag ... bestyrkt
  kopia) bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess ...

  /polopoly_fs/1.341!/Menu/general/column-content/pdfFile/807.pdf

 11. Avslut av likvidation, Aktiebolag, bankaktiebolag ...

  ... du använda när du vill anmäla avslut av likvidation för. ... Slutredovisning (bestyrkt
  kopia) bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess ...

  /polopoly_fs/1.341!/Menu/general/column-content/wordFile/807.doc

 12. Frivillig likvidation, Aktiebolag

  ... Om bolagsstämman har beslutat om likvidation från och med en senare tidpunkt ...
  Under likvidationen ska firman alltid tecknas av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.323!/Menu/general/column-content/pdfFile/832.pdf

 13. Protokoll fört vid extra föreningsstämma med beslut om ...

  ... 5. Föreningsstämman beslutade enhälligt att föreningen ska gå i
  likvidation skriv datum. Stämman beslutade att skulle ...

  /polopoly_fs/1.8222!/prot_foreningsstamma_likv_forsta_beslutet.doc

 14. Protokoll fört vid extra föreningsstämma med beslut om ...

  ... 5. Föreningsstämman beslutade enhälligt för andra gången att föreningen
  ska gå i likvidation skriv datum. § 6. Föreningsstämman avslutades. ...

  /polopoly_fs/1.8221!/prot_foreningsstamma_likv_andra_beslutet.doc

 15. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med beslut om ...

  ... att aktiebolaget skulle gå i likvidation skriv omedelbart eller ett senare datum.
  Stämman beslutade att ska anmäla likvidationen till Bolagsverket. ...

  /polopoly_fs/1.384!/prot_likv.doc

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10