Sökresultat

 1. Likvidation – aktiebolag – Bolagsverket

  ... Återuppta verksamheten? Ett aktiebolag som är i likvidation kan i vissa fall
  välja att likvidationen ska upphöra och att verksamheten ska fortsätta. ...

  /ff/foretagsformer/aktiebolag/avveckla/likvidation

 2. Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag ...

  Årsredovisning vid fusion och likvidation – aktiebolag. Likvidatorn för ... länkar.
  Årsredovisning för företag i likvidation. Likvidatorn ...

  /ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/fusion-1.3333

 3. Likvidation – ekonomisk förening – Bolagsverket

  ... Föreningsstämman har möjlighet att föreslå en lämplig person. Under
  likvidationen ska firman anges med tillägg av ”i likvidation” eller liknande. ...

  /fo/foreningsformer/ekonomisk/avveckla/likvidation-1.1762

 4. Avslut av likvidation

  ... ska du använda när du vill anmäla avslut av likvidation för • aktiebolag ... bestyrkt
  kopia) bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess ...

  /polopoly_fs/1.341!/Menu/general/column-content/pdfFile/807.pdf

 5. Avslut av likvidation, Aktiebolag, bankaktiebolag ...

  ... du använda när du vill anmäla avslut av likvidation för. ... Slutredovisning (bestyrkt
  kopia) bestående av förvaltningsberättelse för likvidationen i dess ...

  /polopoly_fs/1.341!/Menu/general/column-content/wordFile/807.doc

 6. Likvidation – handelsbolag – Bolagsverket

  ... Avgift: 600 kronor. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva.
  Likvidationen kan, men behöver inte, anmälas till Bolagsverket. ...

  /ff/foretagsformer/handelsbolag/avveckla/likvidation-1.3509

 7. Frivillig likvidation, Ekonomisk förening, bostadsrättsförening ...

  ... Om förenings- stämman har beslutat om likvidation från och med en ... Under
  likvidationen ska föreningen alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.267!/Menu/general/column-content/pdfFile/932.pdf

 8. Likvidation, Handelsbolag och kommanditbolag

  ... underskrifter. 4. Dag för likvidation Fyll i den dag då företaget ska gå
  likvidation eller den dag då likvidationen avslutades. 5 ...

  /polopoly_fs/1.262!/Menu/general/column-content/pdfFile/941.pdf

 9. Likvidation – kommanditbolag – Bolagsverket

  ... Frivillig likvidation. En frivillig likvidation sköts av bolagsmännen själva.
  Likvidationen kan, men behöver inte, anmälas till Bolagsverket. ...

  /ff/foretagsformer/kommanditbolag/avveckla/likvidation-1.3422

 10. Frivillig likvidation, Aktiebolag

  ... Om bolagsstämman har beslutat om likvidation från och med en senare tidpunkt ...
  Under likvidationen ska firman alltid tecknas av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.323!/Menu/general/column-content/pdfFile/832.pdf

 11. Frivillig likvidation, Försäkringsförening

  ... Om förenings-stämman har beslutat om likvidation från och med en ... Under
  likvidationen ska föreningen alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.228!/Menu/general/column-content/wordFile/974.doc

 12. Frivillig likvidation, Försäkringsförening

  ... Om förenings- stämman har beslutat om likvidation från och med en ... Under
  likvidationen ska föreningen alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.228!/Menu/general/column-content/pdfFile/974.pdf

 13. Protokoll fört vid extra föreningsstämma med beslut om ...

  ... 5. Föreningsstämman beslutade enhälligt att föreningen ska gå i
  likvidation datum. Stämman beslutade att skulle ges ...

  /polopoly_fs/1.13463!/prot_foreningsstamma_likv_ek.doc

 14. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med beslut om ...

  ... att aktiebolaget skulle gå i likvidation skriv omedelbart eller ett senare datum.
  Stämman beslutade att ska anmäla likvidationen till Bolagsverket. ...

  /polopoly_fs/1.384!/prot_likv.doc

 15. Frivillig likvidation, Försäkringsaktiebolag och ömsesidigt ...

  ... Om bolagsstämman har beslutat om likvidation från och med en senare ... Under
  likvidationen ska firman alltid tecknas alltid av likvidatorn eller av ...

  /polopoly_fs/1.255!/Menu/general/column-content/wordFile/884.doc

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10