Bolagsverket

Hamna inte i en styrelse mot din vilja

Du kan skydda dig från att bli utnyttjad som målvakt. Spärra dig från att bli inregistrerad i företag eller föreningar mot din vilja.

Har årsredovisningen kommit in?

Använd organisationsnumret för att ta reda på det. När årsredovisningen är diarieförd kan du se det i vår e-tjänst Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in, eller i vår app.

Snabbare registrering vid styrelseändring

Använd Bolagsverkets e-tjänst på verksamt.se. Då får du din styrelseändring registrerad betydligt snabbare än om du använder en blankett. Ändringen kan registreras inom en timme.

Skydda ditt företag

Det finns en risk att ditt företag kapas, även om den är liten. Genom att var uppmärksam på tidiga varningssignaler och använda Bolagsverkets app och en digital brevlåda kan du upptäcka misstänkta kapningsförsök