Bolagsverket

Sitter du i en styrelse men vet inte vad föreningen gör?

Registrerar du dig som styrelseledamot i en ekonomisk förening utan avsikt att ta del av hur verksamheten bedrivs begår du en brottslig handling.

Hur vill du få och betala information? Svara på 6 snabba frågor!

Vi utvecklar våra tjänster och behöver din hjälp. Dina svar är anonyma och kommer endast att användas för att förbättra vårt kundmöte.

Tänk säkert som företagare!

Som företagare är du ofta beroende av digital information. Ta reda på vad du kan göra för att skydda din information så att den inte hamnar i orätta händer eller förstörs.

Bosättningskravet och brexit

Den 29 mars 2017 lämnade Storbritannien in en anmälan om utträde ur EU. Europeiska rådet har enats om att förlänga tidsfristen för det brittiska utträdet till den 31 oktober 2019.