Bolagsverket

Vad vill du göra?

Håll koll på ditt företag med Mina sidor

På Mina sidor ser du aktuella uppgifter om dina företag och föreningar. Du kan också ladda ner ditt registreringsbevis utan kostnad och nå de e-tjänster som du behöver.

Regeringen har tillsatt en utredning för att påskynda utvecklingen med digitalisering på ett likformat sätt i Sverige. Utredningen leds av Erik Janzon som är chef för rättsavdelningen på Bolagsverket.

Den 30 augusti berättar vi om de maskin-till-maskintjänster som Bolagsverket utvecklar både för att hämta företagsinformation och för att lämna in registreringsärenden. Välkommen att anmäla dig!

De regler som trädde i kraft den 1 augusti 2022 har tagits in i ibland annat aktiebolagsförordningen och filialförordningen. Här kan du läsa mer om vad bestämmelserna innebär.