Statistik om företag och föreningar

Här hittar du statistik om företag och föreningar i Sverige, både nyregistrerade och avslutade. Du kan välja att se statistiken utifrån olika geografiska områden eller tidsperioder. Statistiken uppdateras första vardagen varje månad.

Välj företagsform (steg 1 av 4)

Välj den eller de typer av företag eller föreningar du vill ha statistik över.

Företagsformer