Aktiebolag

Information och e-tjänster för aktiebolag

Här kan du läsa om att starta, driva och avveckla aktiebolag (AB).

Är årsredovisningen registrerad?

Har du skickat in årsredovisningen för ditt aktiebolag? Kolla dess status i e-tjänsten Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in

Ändra bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringar måste registreras av Bolagsverket för att få tillämpas. Du måste skicka in en ny bolagsordning och ett bolagsstämmoprotokoll tillsammans med anmälan till Bolagsverket.

Ändra bolagsordning – aktiebolag

Använd en e-tjänst istället för en blankett

På verksamt.se hittar du e-tjänster där du exempelvis kan skicka in din anmälan till oss om att registrera eller göra ändringar i ditt företag. Det är billigare än att använda en pappersblankett.

Verksamt.se

Kolla om ditt namnförslag är upptaget

I verksamt.se kan du söka på dina namnförslag och göra en snabbkoll för att se om de finns registrerade eller inte.

Sök företagsnamn (verksamt.se)

Vem äger aktierna i ett visst företag?

Vi har inget register över aktieägare. I våra register finns uppgifter om vilka som exempelvis är firmatecknare och styrelseledamöter i företaget. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Att äga aktier

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i ett företag måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter aktiebolag ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla ett aktiebolag.

Avgifter aktiebolag

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan