Aktiebolag

Information och e-tjänster för aktiebolag

Här kan du läsa om att starta, driva och avveckla aktiebolag (AB).

Bokslutsdag 31 december? Dags att lämna in årsredovisningen!

Aktiebolag som har kalenderår som räkenskapsår måste skicka in årsredovisningen senast fredag den 31 juli 2015.
Många skickar in årsredovisningen i sista sekunden. Skaffa dig marginaler istället genom att skicka in årsredovisningen i tid.

Skicka in årsredovisningen i tid – aktiebolag

Använd en e-tjänst istället för en blankett

På verksamt.se hittar du e-tjänster där du exempelvis kan skicka in din anmälan till oss om att registrera eller göra ändringar i ditt företag. Det är billigare än att använda en pappersblankett.

Verksamt.se

Styrelseändring inom en timme

En ny funktion i vår e-tjänst på verksamt.se gör att en styrelseändring i ett aktiebolag kan registreras inom en timme. Två veckor snabbare jämfört med en pappersblankett.

Styrelseändring inom en timme (verksamt.se)

Kolla om ditt namnförslag är upptaget

I verksamt.se kan du söka på dina namnförslag och göra en snabbkoll för att se om de finns registrerade eller inte.

Sök företagsnamn (verksamt.se)

Vem äger aktierna i ett visst företag?

Vi har inget register över aktieägare. I våra register finns uppgifter om vilka som exempelvis är firmatecknare och styrelseledamöter i företaget. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Att äga aktier

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i ett företag måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter aktiebolag ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla ett aktiebolag.

Avgifter aktiebolag

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan