Aktiebolag

Information och e-tjänster för aktiebolag

Här kan du läsa om att starta, driva och avveckla aktiebolag (AB).

Vem äger aktierna i ett visst företag?

Vi har inget register över aktieägare. I våra register finns uppgifter om vilka som exempelvis är firmatecknare och styrelseledamöter i företaget. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Att äga aktier

Ändra bolagsordning

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringar måste registreras av Bolagsverket för att få tillämpas. Du måste skicka in en ny bolagsordning och ett bolagsstämmoprotokoll tillsammans med anmälan till Bolagsverket.

Ändra bolagsordning – aktiebolag

Registrera eller ändra uppgifter i ditt företag på verksamt.se

På verksamt.se hittar du information och e-tjänster från flera myndigheter, bland annat Bolagsverket. Du kan exempelvis skapa en affärsplan, ändra uppgifter eller skicka in din anmälan till oss om att registrera ditt företag. 

Verksamt.se

Kolla om ditt namnförslag är upptaget

I verksamt.se kan du söka på dina namnförslag och göra en snabbkoll för att se om de finns registrerade eller inte.

Sök företagsnamn (verksamt.se)

Vad kostar det?

När du anmäler eller gör ändringar i ett företag måste du ofta betala en avgift. På sidan Avgifter aktiebolag ser du vad det kostar att starta, driva och avveckla ett aktiebolag.

Avgifter aktiebolag

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan