Skicka in årsredovisningen i tid – aktiebolag

Ett aktiebolag måste skicka in en årsredovisning till Bolagsverket för varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska ha kommit in till oss senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Vi kan inte förlänga tiden för när årsredovisningen ska lämnas in.

Bokslutsdag 31 december 2016? Dags att lämna in årsredovisningen!

  • Sista inlämningsdag för aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2016 är måndagen den 31 juli 2017.
  • Du kan inte få mer tid på dig att lämna in årsredovisningen. Det beror på att vi enligt lag inte kan förlänga tiden.
  • Läs mer på sidan Årsredovisning – aktiebolag

Skaffa marginaler – skicka in i tid

Skaffa dig marginaler - skicka in årsredovisningen i tid!

Skicka din årsredovisning hit

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall
Tänk på att räkna in tid för postgång när du skickar årsredovisningen.

Undvik förseningsavgift

Om årsredovisningen (och när så krävs, revisionsberättelsen) kommer in till Bolagsverket senare än sju månader efter räkenskapsårets slut måste aktiebolaget betala en förseningsavgift.

E-post i sista sekunden

Om du är sent ute och osäker på om din årsredovisning kommer att hinna fram i tid med vanlig post, kan du först e-posta kompletta handlingar, underskrivna av rätt personer. Filformatet bör vara pdf för att säkerställa att vi kan öppna och läsa den bifogade filen. Adressen är: arsredovisning@bolagsverket.se

Men du måste samtidigt skicka handlingarna med vanlig post eftersom årsredovisningen ska vara en bestyrkt kopia. Dessutom ska underskriften av ledamot eller vd i fastställelseintyget vara i original.

Att tänka på när du e-postar din årsredovisning

  • Skriv företagets organisationsnummer i ämnesraden.
  • Skicka handlingarna som bifogad fil.
  • Skicka endast en årsredovisning per e-brev.

Se exempel på årsredovisningar

Tillsammans med Bokföringsnämnden har vi tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut. Exemplen kan hjälpa dig när du ska göra din egen årsredovisning.

Exempel på årsredovisningar

Kolla om årsredovisningen kommit in innan du hör av dig

Ta för vana att alltid kontrollera att din årsredovisning kommit in till Bolagsverket. Det kan du enkelt göra genom att använda vår kostnadsfria tjänst Söka ett ärende eller se om en årsredovisning kommit in.

Minameddelanden.se

Om du ansluter dig till minameddelanden.se får du sms både när årsredovisningen kommer in till oss och när den registreras.

Lämna in en revisionsberättelse?

Har du koll på om du ska lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen? På sidan Revisionsberättelse eller inte? kan du läsa vad som gäller.

Revisionsberättelse eller inte? 

Tillgänglig för nedladdning i våra e-tjänster

En årsredovisning för ett aktiebolag kan du ladda ned från våra e -tjänster senast två dagar efter att den blivit registrerad.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan