Firmateckning – aktiebolag

Firmatecknare företräder företaget och kan exempelvis skriva under avtal.

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Hela styrelsen (alla styrelseledamöter) tillsammans, har alltid rätt att företräda aktiebolaget som firmatecknare.

Styrelsen kan utse en eller flera personer att enskilt eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

Om företaget har en verkställande direktör får den personen rätt att skriva under i företagets namn beträffande uppgifter som han eller hon ska sköta i den löpande förvaltningen. 

Firmateckningen ska registreras hos Bolagsverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan