Firmateckning – aktiebolag

Firmatecknare företräder företaget och kan exempelvis skriva under avtal.

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Hela styrelsen (alla ledamöter) tillsammans, har alltid rätt att företräda bolaget och teckna dess firma.

Handlingar som enligt aktiebolagslagen ska undertecknas av styrelsen måste skrivas under av minst hälften av det totala antalet styrelseledamöter.

Styrelsen kan också bemyndiga en styrelseledamot, verkställande direktören eller någon annan att exempelvis ensam teckna firman, om det inte finns något förbud mot detta i bolagsordningen. 

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan