Firmateckning – aktiebolag

Firmatecknare företräder företaget och kan exempelvis skriva under avtal.

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i företagets namn med rättslig bindande verkan. Hela styrelsen (alla styrelseledamöter), har alltid rätt att tillsammans företräda aktiebolaget som firmatecknare.

Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

Om företaget har en verkställande direktör får den personen rätt att skriva under i företagets namn beträffande uppgifter som han eller hon ska sköta i den löpande förvaltningen. 

En styrelsesuppleant kan ersätta en ordinarie styrelseledamot och skriva under i dennes ställe om ledamoten exempelvis avgår, entledigas, avlider, förlorar sin behörighet eller vid sjukdom och annan frånvaro. 

Firmateckningen måste registreras hos Bolagsverket.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan