Skydda ditt företag

Det finns en risk att ditt företag eller din förening kapas, även om den är liten. Genom att vara vaksam på tidiga varningssignaler och skaffa en digital brevlåda, kan ett eventuellt kapningsförsök upptäckas i tid. Ett snabbt agerande kan minimera skadorna.

Skydda mot kapning

Titta på filmen Skydda ditt företag mot kapning, så får du veta vad en kapning är, vad som kan hända och hur du skyddar dig.

Skydda ditt företag mot kapning

Skaffa digital brevlåda

Med en digital brevlåda får du meddelande digitalt istället för på papper. Det gör att du snabbt kan upptäcka ett kapningsförsök.

Skaffa digital brevlåda

Varningssignalstestet

Har du koll på vilka varningssignaler du bör vara extra uppmärksam på för att upptäcka ett kapningsförsök?

Testa dig själv

Agera snabbt!

Om du misstänker ett kapningsförsök, agera! Ju längre ett kapningsförsök hinner pågå desto större problem kan det medföra.

Agera snabbt – kontakta oss

Drabbade företagare berättar

Bedragare och obehöriga kan försöka ta kontroll över företag och föreningar på olika sätt. Här kan du läsa om hur det kan gå till.

Drabbade företagare berättar

Fler sätt att skydda företaget

Du kan skydda ditt företag på fler sätt, till exempel genom att skydda ditt domännamn och varumärke eller anmäla ditt företag till registret mot penningtvätt.

Fler sätt att skydda ditt företag