Årsredovisning bostadsrättsförening

En bostadsrättsförening ska upprätta en årsredovisning varje år.

Måste vi skicka årsredovisningen till Bolagsverket?

Bara om föreningen räknas som en större förening måste årsredovisningen och revisionsberättelsen skickas till Bolagsverket. I vår årsredovisningsguide kan du kontrollera vad som gäller för er förening och läsa vad årsredovisningen ska innehålla.

Så här skickar ni in årsredovisningen

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument med bestyrkta kopior av originalen. Årsredovisningen ska även innehålla ett fastställelseintyg.

Lägg gärna handlingarna i den här ordningen:

  1. årsredovisning med fastställelseintyg
  2. revisionsberättelse
  3. koncernredovisning med revisionsberättelse – för moderföretag i större koncerner.

Vi tar inte emot årsredovisningar som är tryckta (dvs. tryckta på tryckeri eller liknande, med exempelvis bunden rygg och i färg), eftersom de inte är original, inte alltid är fullständiga och dessutom är svåra att skanna och kopiera.

Hit skickar du årsredovisningen

Bolagsverket
Årsredovisningar
851 98 Sundsvall

Bokföringsnämnden har mer information

Se Bokföringsnämndens filmer om bokföring Länk till annan webbplats.