Ändra namn eller verksamhet – bostadsrättsförening

Vill du göra en namnändring på föreningen eller ändra verksamheten? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se!

Om du ska ändra både namnet och verksamheten och det är beslutat vid ett och samma tillfälle, betalar du bara den ena avgiften.

Så går det till att ändra föreningens namn eller verksamhet

  1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet.
  2. Anmäl till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet.

1. Föreningsstämman beslutar att ändra namn eller verksamhet

Föreningsstämman beslutar om nya stadgar där det nya namnet eller verksamheten har skrivits in.

Tänk på att det finns speciella regler för vilket namn du kan välja.

2. Anmäl till Bolagsverket

Anmäl ändringen i vår e-tjänst på verksamt.se. Se till att ta med några olika förslag på nytt namn. I e-tjänsten skickar du in de nya stadgarna och protokoll från en eller två föreningsstämmor som pdf-filer. En styrelseledamot skriver sedan under anmälan med sin e-legitimation, exempelvis mobilt BankID.

3. Bolagsverket granskar och registrerar namnet

Vi granskar dina namnförslag eller beskrivningen av verksamheten. Om det är okej, registrerar vi det nya namnet eller verksamheten. När detta är gjort får du ett registreringsbevis och ett exemplar av stadgarna via posten. Ändringarna gäller från och med Bolagsverkets registreringsdatum.

Registret mot penningtvätt

Tänk på att du kan behöva anmäla föreningen till registret mot penningtvätt.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.