Ändra räkenskapsår – bostadsrättsförening

Om du vill kan du ändra räkenskapsår för föreningen. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna. Det anmäler du i verksamt.se.

Ändringen av räkenskapsår börjar gälla först när vi har registrerat den. Läs om hur ändring av stadgarna går till.

Tillsammans med anmälan skickar du in

  • ett föreningsstämmoprotokoll med beslut om ändring av stadgarna, normalt sett protokoll från två föreningsstämmor
  • hela de nya stadgarna med det nya räkenskapsåret
  • tillstånd från Skatteverket – i vissa fall.

Vissa ändringar kräver tillstånd

Vill du lägga om räkenskapsåret från kalender till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår, måste du ha tillstånd från Skatteverket Länk till annan webbplats.. Tillstånd krävs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Ett brutet räkenskapsår ska börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv hela månader.

I samband med omläggning av ett räkenskapsår får räkenskapsåret gälla kortare tid än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

På sidan mallar hittar du exempel på stadgar och stämmoprotokoll.

Gemensamt räkenskapsår för företag i koncern

Företag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Föreningen behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket Länk till annan webbplats. om moder– eller dotterföretag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret. Anpassning till en utländsk koncern kräver dock Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern och dess företag.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.