Ändra säte – bostadsrättsförening

Du kan ändra styrelsens säte, alltså den kommun där föreningsstämman ska hållas. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna. Det anmäler du på verksamt.se.

Ändringen av säte börjar gälla först när vi har registrerat den. Läs om hur ändring av stadgarna går till.

Tillsammans med anmälan skickar du in

  • ett föreningsstämmoprotokoll med beslut om ändring av stadgarna, normalt sett protokoll från två föreningsstämmor.
  • hela de nya stadgarna med det nya sätet.

På sidan med mallar hittar du exempel på stadgar och stämmoprotokoll.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.