Ändra styrelse – bostadsrättsförening

Om föreningen ändrar styrelse, ordförande, firmateckning eller särskilda firmatecknare ska du anmäla det till oss.

Styrelsen utses av föreningsstämman och ändringen gäller från att anmälan kommit in till Bolagsverket.

Anmäl egen avgång

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare eller särskild delgivningsmottagare ska du meddela det till styrelsen. Du anmäler din avgång via verksamt.se. Styrelsen kan vid behov kalla till en extra föreningsstämma för att göra ett kompletteringsval eller bestämma om ett lägre antal ledamöter eller suppleanter.

Meddelande till alla som registreras i någon förening

När vi in- eller avregistrerar dig som företrädare i en förening skickar vi ett meddelande till dig. Det ger dig möjlighet att snabbt reagera om du som företrädare på falska grunder registreras i eller ur någon förening. Om du har en digital brevlåda skickar vi meddelandet dit. Annars skickas det till din folkbokföringsadress. 

Om du byter efternamn

Du som är utländsk medborgare måste anmäla till oss om du byter efternamn. För övriga personer får vi automatiskt ändringar från Skatteverket.

Bestyrkt kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.