Sätta ned insatser – bostadsrättsförening

Föreningsstämman i en bostadsrättsförening kan besluta om nedsättning av samtliga insatser.

Ett beslut om att sätta ned insatser ska genast anmälas för registrering. Beslutet får inte verkställas (vilket betyder att en eventuell utbetalning inte får ske) förrän det har gått ett år efter beslutet registrerats.

I fältet övrigt i blanketten skriver du vad din anmälan gäller. Tillsammans med anmälan skickar du in ett föreningsstämmoprotokoll med beslut om nedsättning av samtliga insatser.