Stadgar – bostadsrättsförening

När du anmäler föreningen för registrering hos Bolagsverket ska du också skicka in föreningens stadgar. De skickar du med som en pdf-fil när du gör din anmälan i vår e-tjänst på verksamt.se.

Stadgarna är bostadsrättsföreningens grundläggande regler. Stadgarna ska vara registrerade hos Bolagsverket och är därför en offentlig handling. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna.

Bostadsrättsföreningens stadgar är ibland mycket mer omfattande än stadgarna för en ekonomisk förening. Det beror på att man kan vilja ta in bestämmelser utöver de obligatoriska eller att man vill beskriva huvuddragen av de skyddsregler som finns i bostadsrättsföreningen.

Vad måste stadgarna innehålla?

Stadgarna ska innehålla information om

 • föreningens namn
 • föreningens verksamhet
 • styrelsens säte
 • avgifter som medlemmarna ska betala, till exempel upplåtelseavgift, överlåtelseavgift med mera och hur de ska beräknas
 • antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt hur länge uppdragen ska gälla
 • föreningens räkenskapsår
 • vilka ärenden som ska finnas med på den ordinarie föreningsstämman
 • hur kallelsen till föreningsstämman ska ske
 • hur vinsten ska fördelas och reglerna för detta
 • vilka medel som ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus
 • vilket ansvar föreningen respektive bostadsrättshavaren har när det gäller underhåll och reparationer
 • vad som ska hända med föreningens tillgångar om den avvecklas.

Vi har gjort mallar för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla föreningen till oss.