Fusion av helägt dotteraktiebolag – ekonomisk förening

Om en ekonomisk förening äger samtliga aktier i ett aktiebolag kan moderföreningen ta upp dotteraktiebolaget genom fusion. Att genomföra en fusion tar ungefär tre till fyra månader.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din anmälan. Endast en fusionsplan kan hanteras per anmälan.

Vad är en fusion av helägt dotteraktiebolag?

Fusion av helägt dotteraktiebolag innebär att dotteraktiebolagets samtliga tillgångar och skulder tas över av moderföreningen. Samtidigt upplöses aktiebolaget utan likvidation.

Alla föreningar och aktiebolag kan inte fusioneras på det här viset

  • Föreningen får inte vara en bostadsrättsförening
  • Aktiebolaget får inte vara ett bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning
  • Aktiebolaget och föreningen måste ha samma redovisningsvaluta.

Dotteraktiebolaget får vara i likvidation

Om dotteraktiebolaget är i likvidation under fusionen hindrar detta inte att fusionen genomförs. Detta under förutsättning att skifte av aktiebolagets tillgångar inte har påbörjats.

Moderföreningen kan däremot inte vara i likvidation eftersom det strider mot syftet om avveckling av förening.

Upprätta fusionsplan

Styrelserna ska först upprätta en gemensam fusionsplan.

Ansöka om tillstånd

Innan moderföreningen ansöker om tillstånd ska kända borgenärer underrättas. Moderföreningen ska därefter ansöka om tillstånd att verkställa fusionsplanen hos Bolagsverket.

När vi registrerar tillstånd till fusion upplöses dotteraktiebolaget.

Avbryta fusionen

Moderföreningen kan avbryta fusionen fram till den dag då Bolagsverket registrerar tillstånd till fusion.

Lagar och regler

Lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar Länk till annan webbplats.

Förordningen (2018:759) om ekonomiska föreningar Länk till annan webbplats.