Fusion genom absorption – ekonomisk förening

Fusion genom absorption innebär att en ekonomisk förening tar upp en eller flera andra ekonomiska föreningar genom fusion. Det tar normalt 3-4 månader att genomföra en fusion.

En fusion sker normalt i tre steg

  1. Anmäl en fusionsplan för registrering.
  2. Ansök om tillstånd till fusion. 
  3. Anmäl genomförd fusion för registrering.

Du läser mer om de olika stegen i menyn.

Förenklat fusionsförfarande – i två steg

Om alla medlemmar i de föreningar som deltar i en fusion har undertecknat fusionsplanen kan föreningarna direkt ansöka om tillstånd till fusion. Fusionen sker då i två steg hos Bolagsverket.

  1. Ansök om tillstånd till fusion.
  2. Anmäl genomförd fusion för registrering.

När är fusionen avslutad?

Fusionen är avslutad när Bolagsverket har registrerat anmälan om genomförd fusion. Du bör räkna med att det tar 3–4 månader att genomföra en fusion.