Ändra räkenskapsår – ekonomisk förening

Om du vill kan du ändra räkenskapsår på föreningen. En sådan ändring innebär en ändring av stadgarna. Det anmäler du på verksamt.se.

Ändringen av räkenskapsår börjar gälla först när vi har registrerat den. Läs om hur en ändring av stadgarna går till.

För vissa ändringar krävs tillstånd

Vill du lägga om räkenskapsåret från kalenderår till brutet räkenskapsår eller från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår, måste du ha tillstånd från Skatteverket. Tillstånd krävs inte för omläggning från brutet räkenskapsår till kalenderår.

Ett brutet räkenskapsår ska börja den första dagen i en kalendermånad och omfatta tolv hela månader.

I samband med omläggning av ett räkenskapsår får räkenskapsåret gälla kortare tid än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

Gemensamt räkenskapsår för koncerner

Företag och föreningar som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Föreningen behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket om moder– eller dotterföretag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret. Anpassning till en utländsk koncern kräver dock Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.