Ändra revisor – ekonomisk förening

Om föreningen byter registrerad revisor eller om den växer och uppfyller villkoren för att den måste ha revisor, ska du anmäla det till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se.

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor, men i de flesta fall behöver du inte anmäla revisorn till oss för registrering.

I dessa fall måste ni registrera en revisor

När föreningens två första räkenskapsår har gått måste styrelsen löpande kontrollera om den uppfyller vissa villkor som gör att en revisor ska registreras på Bolagsverket.

Om föreningen uppfyller mer än ett av dessa villkor ser vi den som större och då måste revisorn anmälas för registrering.

  • Medelantalet anställda i föreningen ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit mer än 50 .
  • Föreningens redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än  40 miljoner kronor.
  • Föreningens redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha varit större än  80 miljoner kronor.

En registrerad revisor kan anmäla sin egen avgång. Det gör hen i vår e-tjänst på verksamt.se.

Bolagsverket kan i vissa fall utse en revisor

Om en förening saknar en revisor som den ska ha enligt lag eller stadgar, eller om revisorn är obehörig, kan Bolagsverket utse en revisor om någon ansöker om det. Att ansöka om att vi utser en revisor i dessa fall kostar ingenting, men föreningen ska ersätta revisorn för dennes arbete.

Styrelsen är skyldig att ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor om en ny inte utses av föreningsstämman eller av den som enligt stadgarna ska utse revisor. Andra personer, med eller utan koppling till föreningen, kan också ansöka om att Bolagsverket ska utse en revisor i detta fall.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.