Ändra styrelse eller vd – ekonomisk förening

Ska du ändra styrelse, ordförande eller vd? Eller vill du anmäla din egen avgång? Det gör du i vår e-tjänst på verksamt.se. Enkelt och snabbt!

Styrelsen utses av föreningsstämman. 

Anmäl egen avgång

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare, vd eller särskild delgivningsmottagare ska du meddela det till styrelsen. Du anmäler din avgång via verksamt.se. Styrelsen kan vid behov kalla till en extra föreningsstämma för att göra ett kompletteringsval eller bestämma ett lägre antal ledamöter eller suppleanter.

Bestyrkt kopia på pass för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Vi vill ha bestyrkta kopior på ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige.

När börjar dina ändringar att gälla?

En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för ändringar av särskilda firmatecknare och verkställande direktörer.

Om företaget har beslutat att en ändring ska gälla från en senare tidpunkt ska det stå i protokollet.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.