Bolagsverket kan utse en tillfällig styrelseledamot – ekonomisk förening

Om någon annan än föreningsstämman ska välja styrelseledamöter eller styrelsesuppleanter men inte gör det kan Bolagsverket, om någon ansöker om det, utse en tillfällig ersättare för dem.

Den tillfälliga styrelseledamoten eller styrelsesuppleanten ska avgå så snart en ny styrelseledamot eller styrelsesuppleant har valts på det sätt som står i stadgarna.

Vem kan ansöka?

En ansökan kan göras av

  • styrelseledamot
  • medlem
  • borgenär
  • någon annan som är beroende av att det finns någon som företräder föreningen.

Ansök om att Bolagsverket utser en tillfällig ersättare för en styrelseledamot

Du måste skriva en egen ansökan eftersom det inte finns någon blankett. Skicka den sedan med post till oss.