Firmateckning – ekonomisk förening

Här hittar du information om firmateckning för ekonomiska föreningar.

Firmatecknare skriver under för föreningen

Firmatecknare är den eller de personer som har rätt att skriva under i föreningens namn med rättslig bindande verkan. Firmateckningen måste registreras hos Bolagsverket.

Föreningens firma kan alltid tecknas av styrelsen.

Särskilda firmatecknare

Styrelsen kan besluta att en eller flera personer ska kunna teckna firman. Styrelsen kan också utse en eller flera personer att enskilt (var för sig) eller tillsammans teckna firman. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen. Dessa personer kallas för särskilda firmatecknare.

En ändring av särskild firmatecknare börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket.