Bolagsverket kallar till föreningsstämma – ekonomisk förening

Om styrelsen inte kallar till en stämma som enligt exempelvis stadgarna ska hållas, kan bland annat en röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Att ansöka om att Bolagsverket utfärdar en kallelse till en stämma kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta oss för den kostnad vi har i samband med att vi utfärdar kallelsen.

Ordinarie föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Om styrelsen inte kallar medlemmarna till stämman kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.

Extra föreningsstämma

Styrelsen ska kalla till en extra föreningsstämma om föreningens revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar i föreningen, eller ett mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, skriftligen begär att en extra stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Om styrelsen inte utfärdar en kallelse till extra stämma inom två veckor från det att begäran kommit in till föreningen kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller röstberättigad medlem ansöka om att Bolagsverket istället kallar till stämman.