Medrevisor – ekonomisk förening

En röstberättigad kan föreslå att Bolagsverket ska utse en medrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i föreningen.

Beslutet att utse en medrevisor avser tiden till och med årsstämman under nästa räkenskapsår. 

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en medrevisor kostar ingenting. Men föreningen ska ersätta för det arbete som medrevisorn gör.

Det finns två sätt att ansöka

Ansökan utan att frågan tagits upp på föreningsstämman

De röstberättigade kan ansöka hos oss om att vi ska utse en medrevisor utan att frågan först tagits upp på en föreningsstämma. Det gäller om de tillsammans utgör minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen. Samtliga röstberättigade som ansöker om medrevisor ska skriva under ansökan.

Ansökan efter att beslut tagits på föreningsstämman

Ett förslag om medrevisor kan tas upp på

  • en föreningsstämma där stämman ska välja revisor
  • en föreningsstämma där det står i kallelsen att ett förslag om medrevisor ska tas upp.

Vi utser en medrevisor om minst en tiondel av samtliga röstberättigade i föreningen eller minst en tredjedel av de röstberättigade som är närvarande på stämman, röstar för förslaget.